Starostka obce Petrovice v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních pozicích vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola, Petrovice, Ústí nad Orlicí.

 Vyhlášení konkursu zde...