Směsný komunální odpad:

četnost svozů: 26x za rok, vždy v pátek, 1x za 14 dní, vystaveno 5:00 – 24:00

číslo týdne: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52