SVOZ ODPADŮ

Informace o sběru pytlů - KOS s.r.o., Jablonné nad Orlicí

Informace o svozu popelnic - EKOLA České Libchavy s.r.o.

 

četnost svozů: 26x za rok, vždy v pátek, 1x za 14 dní, vystaveno 5:00 – 24:00

 

 

MÍSTO PRO ODDĚLENÉ SOUSTŘEĎOVÁNÍ BIOODPADU (BRKO)

Od 1.4.2019 je občanům nově k dispozici místo pro oddělené soustřeďování Biologicky Rozložitelného Komunálního Odpadu (tzv. BRKO).

Sběrné místo se nachází za KD pod skálou. Lze zde odkládat zejména objemnější bioodpad jako jsou větve.

Pro ostatní bioodpad nadále zůstává nejlepším a nejekologičtějším způsobem likvidace kompostováním v komposteru na vlastním pozemku. Obci tím nevzniká povinnost tento bioodpad likvidovat, nemusí se svážet, kompostovat a následně vyvážet. Uhlíková stopa je v tomto případě minimální a člověk tak co nejméně škodí přírodě. Získaný kompost lze následně využít jako levné a velmi kvalitní hnojivo do vlastní zahrádky. 

Mezi bioodpad patří - listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, drobné zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, skořápky ze suchých plodů a vajec, hlína z květináčů, spadané ovoce, větve z ořezů stromů atd.

 

STANVIŠTĚ SBĚRNÝCH NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

stanoviště č. 1: prostranství u kulturního domu

2x papír

1x sklo čiré

1x sklo barevné

1x olej a tuky

stanoviště č. 2: u prodejny potravin KONZUM

1x plast + nápojové kartony

1x papír

1x sklo čiré

1x sklo barevné

stanoviště č. 3: u čp. 26

1x papír

1x sklo čiré

1x sklo barevné

stanoviště č. 4: na novém sídlišti

1x plast + nápojové kartony

1x papír

1x sklo barevné stanoviště

č. 5: u budovy obecního úřadu

1x textil

1x kovy