Od 1.4.2019 je občanům nově k dispozici místo pro oddělené soustřeďování Biologicky Rozložitelného Komunálního Odpadu (tzv. BRKO).

Sběrné místo se nachází za KD pod skálou. Lze zde odkládat zejména objemnější bioodpad jako jsou větve.

Pro ostatní bioodpad nadále zůstává nejlepším a nejekologičtějším způsobem likvidace kompostováním v komposteru na vlastním pozemku. Obci tím nevzniká povinnost tento bioodpad likvidovat, nemusí se svážet, kompostovat a následně vyvážet. Uhlíková stopa je v tomto případě minimální a člověk tak co nejméně škodí přírodě. Získaný kompost lze následně využít jako levné a velmi kvalitní hnojivo do vlastní zahrádky. 

Mezi bioodpad patří - listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, drobné zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, skořápky ze suchých plodů a vajec, hlína z květináčů, spadané ovoce, větve z ořezů stromů atd.

Informační zpravodaj Centra společných služeb >zde<

 

Nabídka služeb krizového centra Žamberk:

leták ke stažení: Pomoc rodinám v péči OSPOD

leták ke stažení: Krizová pomoc

leták ke stažení: Odborné sociální poradenství

 

Městys Dolní Čermná hledá pro připravovanou knihu o historii obce

historické pohlednice, fotografie zachycující dřívější podobu obce, život našich předků či další zajímavosti více či méně vzdálené minulosti Čermné.

Prosíme o kontaktování Kateřiny Veselé, tel. 605 475 695 nebo Romana Nastoupila, tel. 604 503 475, a to nejpozději do konce ledna 2019. Vaše fotografie budou oskenovány a vráceny.

Děkujeme Vám.

 

Historie Čermné v obrazech,

třeba tak by mohl znít pracovní název připravované knihy zachycující historii naší obce na fotografiích. Myšlenku vydat knihu, která by z převážné části obsahovala archivní fotografie z života naší obce, jste nám vnukli Vy - nebývalým zájmem o výstavu fotografií konanou u příležitosti 100. výročí založení republiky.

Kniha nás nelimituje prostorem, jako tomu bylo v případě zmíněné výstavy, a množstvím fotografií v každé sekci (oblasti). Máme představu, jak by měla kniha vypadat, co obsahovat. Nicméně finální podoba se bude odvíjet od materiálu (fotografií), které se nám podaří získat. Jsme na začátku příprav a máme velkou radost, že se nám podařilo sestavit skvělý tým lidí. Jsou nejen skvělými pamětníky, ale dokonce jsou ochotni svůj sběratelský archiv promítnout v připravované knize. Děkujeme tímto Romanu Nastoupilovi, Vladimíru Jansovi, Miroslavu Pecháčkovi, Vladislavu Hrdinovi, Václavu Mikulovi a Radku Jindrovi za jejich nabídnutou pomoc a podporu této netradiční akce.

I když máme skvělý „poradní tým“ a do začátku slušnou sbírku fotografií, přesto bychom i Vás rádi požádali o pomoc při tvorbě této knihy. Máte-li doma historické pohlednice, fotografie zachycující dřívější podobu naší obce a život našich předků více či méně vzdálené minulosti, rádi bychom si je od Vás zapůjčili, odborně digitálně zpracovali a následně materiál použili. I zdánlivě nenápadná a dosud přehlížená fotografie z Vašeho rodinného archivu může dokreslit historii naší obce.

Kniha bude zachycovat historii dolní části Čermné (dnešní Dolní Čermné), ale určitou formou bychom se rádi dotkli i Horní Čermné, Jakubovic a Mariánské hory. „Věk“ fotografií není limitující. V knize se objeví i fotografie ze současnosti.

Hledáme fotografie zachycující výstavbu domů, mostů, silnic, regulaci potoka, podobu živností,  sportovišť, zábavy,  místní dopravy, ... Nejsou na Vašich fotografiích - tvarůžkárna, JZD, farnost pekařství (Cejnar, Mareš, Merta, Marek), řeznictví (Bárta, Janda, Langer, Merta, Dušek), obchody (Cejnar, Formánek, Ježková, Merta, Nastoupil, Novák, Pavlišta, Šilar, Selpo, mlékárna, papírnictví, Dvořák, obuv), lékaři a lékárny (Valoch, Vohrna, Melichar, Utíkal, Klejmová, Applová, Havel), kovárny (Janko, Němeček, Jansa), Tesla (podnik, učiliště), hospody (Na Letné, Na Rychtě, U lva, U Mydlářů, Vaškova, Jandova, Jansova, Kemp, Céčko, Sauna, Vinárna U Nata), holičství a kadeřnictví (Dušek, Hampl, Vávrová, Suchomelová), cukrářství (Uher, Kapoun, Bedrníčková), čalounictví (Filip), sklenářství (Peškar), strojírna, textilka, mlýn (Appl),  tírna (Jansa), ubytování (Vacek), dětské dny a poutě, krajinné partie, lázně, kino, spolky (myslivci, včelaři, červený kříž,…), dobová móda,….

Náš výčet není zdaleka úplný a dokonalý, spíš inspirativní. Nastávající večery přímo vybízejí k vzpomínání a přebírání starých fotek. Přidejte se prosím.

Zapůjčené materiály bychom Vám v pořádku vrátili nejpozději do čtrnácti dnů od zapůjčení. V prosinci a lednu budeme tyto materiály zpracovávat, od února z dostupných fotografií vytvoříme pracovní podobu knihy.

Fotografie bude skenovat Roman Nastoupil. Prosíme tedy, kontaktujte přímo Romana, tel. 604 503 475, nebo Katku Veselou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 605 475695.

Katka Veselá koordinuje vydání této knihy a je vedoucí pracovní skupiny: „Ani nemám historické fotografie, ani nejsem vhodný pamětník, ale mám nadšení potřebné pro vydání této knihy a svolení městysu tuto knihu vydat. Především díky skvělému týmu lidí okolo sebe, kteří budou tuto knihu plnit fotografiemi ze svých i Vašich archivů a podbarvovat dění na fotografiích svými vzpomínkami na dobu zachycenou na snímcích (a samozřejmě podloženými dochovanými archivními záznamy), se můžete těšit na ucelenou „obrázkovou“ historii naší obce. Pojďme připravit knihu, která uchová historii naší obce pro další generace.“

 

Děkujeme Vám za pomoc a spolupráci.

 

Za pracovní skupinu Katka Veselá

 

 

 

Směsný komunální odpad:

četnost svozů: 26x za rok, vždy v pátek, 1x za 14 dní, vystaveno 5:00 – 24:00

číslo týdne: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé.

A co vám radíme?

 • zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
 • poraďte se o zabezpečení s odborníky
 • věnujte pozornost zejména stavebním otvorům  - vstupní dveře, okna, verandy
 • pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých bezpečnostních služeb
 • nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
 • pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí 
 • zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
 • cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech
 • chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
 • sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
 • při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii a její další šetření

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.

 

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje